სრული პაკეტის ფასი 250 ლ. 250 ლ. 400 ლ.
1 იმიტირებული გამოცდის ფასი 50 ლ. 50 ლ. 50 ლ.
რა შედის სრულ პაკეტში

სავარჯიშო ტესტირება

2 იმიტირებული გამოცდა

სავარჯიშო ტესტირება

2 იმიტირებული გამოცდა

სავარჯიშო ტესტირება

2 იმიტირებული გამოცდა

წვდომის პერიოდი 1 ივლისი - 1 იანვარი 1 ივლისი - 1 იანვარი 1 ივლისი - 1 იანვარი
სრული პაკეტის ყიდვა 1 იმიტირებული გამოცდის ყიდვა სრული პაკეტის ყიდვა 1 იმიტირებული გამოცდის ყიდვა სრული პაკეტის ყიდვა 1 იმიტირებული გამოცდის ყიდვა