სრული პაკეტი: 400 ლ.

1 იმიტირებული გამოცდა: 50 ლ.

საერთო სპეციალიზაცია

ამ პაკეტის შეძენისას მოგეცემათ წვდომა სავარჯიშო ტესტებზე და ორ იმიტირებულ გამოცდაზე. ასევე შეძლებთ თვალი ადევნოთ საკუთარ პროგრესს და სტატისტიკას. პაკეტში შესული ტესტები არის შედგენილი ადვოკატთა ასოციაციის მიერ დამტკიცებული 2019 წლის ივნისში დაგეგმილი ადვოკატთა საკვალფიკაციო  გამოცდის  პროგრამის მიხედვით საერთო სპეციალიზაციის განხრით. 

 
 

რა შედის სრულ პაკეტში: სავარჯიშო ტესტირება, 2 იმიტირებული გამოცდა

წვდომის პერიოდი: 1 ივლისი - 1 იანვარი